Privacy verklaring

 

Heb je vragen?

Werken met liefde en lef aan het veilig laten opgroeien van kinderen. Dat doen we samen met zo’n 400 bevlogen collega’s in heel Brabant, vanuit onze vier vestigingen in ’s-Hertogenbosch, Helmond, Tilburg en Roosendaal.


Heb je vragen? Stuur een mail naar sollicitatie@jbbrabant.nl

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

Doel en rechtsgrond persoonsgegevens
Onze organisatie hecht aan de privacy van jouw persoonsgegevens. Als je solliciteert via onze website, per mail of post, dan verzamelen wij jouw persoonsgegevens en verwerken die volgens de geldende privacywetgeving.

De persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft, gebruiken wij om ons werving- en selectieproces verantwoord, effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren. De doeleinden voor de verwerking zijn:

- Het vergelijken van jouw gegevens met de vacature en het gewenste functieprofiel;
- De communicatie met jou over de werving – en selectieprocedure;
- Indien van toepassing, het inzetten van een derde partij voor de uitvoering van het werving- en selectieproces en/of een assessment[1];
- Het bewaren van jouw gegevens voor toekomstige vacatures binnen de wettelijke vastgestelde bewaartermijnen en alleen met jouw toestemming.

Welke gegevens bewaren wij?
Onze organisatie verzamelt en verwerkt gegevens, passend binnen de geldende privacywetgeving, rechtstreeks vanuit www.jeugdbeschermingbrabant-werkt.nl en www.jeugdbeschermingbrabant.nl, via persoonlijke contacten, telefoongesprekken, post en/of e-mail. Wij verwerken bijvoorbeeld de volgende gegevens:

- contactgegevens zoals naam, adres, mailadres
- opleiding en werkervaring
- functiewensen

Wij verwerken geen persoonsgegevens die vallen onder bijzondere categorieën (zoals gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gegevens over gezondheid, gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid en strafrechtelijke gegevens).

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Onze organisatie bewaart jouw gegevens tijdens de werving- en selectieprocedure. Op grond van de geldende privacywetgeving verwijderen wij jouw gegevens en alle identificeerbare kenmerken uit de systemen, uiterlijk vier weken na de beëindiging of afronding van de procedure. Indien er de wens is om de gegevens langer te bewaren, vragen wij hiervoor jouw toestemming.

Wie heeft toegang tot jouw dossier?
De toegang tot jouw gegevens is beperkt tot de personeelsleden van de organisatie die betrokken zijn bij de werving- en selectieactiviteiten. Zij hebben allen een geheimhoudingsverklaring getekend.

Beveiliging van jouw gegevens
De beveiliging van jouw gegevens vindt plaats via meerdere technische en organisatorische maatregelen zoals Firewalls, Virusscanners, wachtwoordbeleid, logging van toegang. Tevens hebben wij gedragsregels en bewustwordingscampagnes voor medewerkers over hoe om te gaan met persoonsgegevens.

Meer informatie
Mocht je meer informatie willen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met de afdeling HR van de organisatie via e-mail: sollicitatie@jbbrabant.nl.

[1] Wij verkopen of verhandelen geen gegevens van sollicitanten aan derde partijen. Indien wij door van toepassing zijnde wetten worden verplicht bepaalde gegevens te delen, dan zal hieraan gehoor worden gegeven.

   

 

 

 

Jeugdbescherming Brabant © 2020

 

 

 

Contact

 

 

 

Privacy verklaring