Over ons

 

Wie zijn wij?

Wij zijn Jeugdbescherming Brabant. Wij werken met liefde en lef aan het veilig laten opgroeien van kinderen. Samen met de mensen in en om de thuissituatie van een kind kiezen we voor de beste aanpak. Jaarlijks helpen we zo’n 3000 kinderen en jongeren. Wij voeren maatregelen uit na een uitspraak van de kinderrechter, zoals een ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering.

Dit doen we in heel Brabant vanuit onze vestigingen in ’s-Hertogenbosch, Helmond, Etten-Leur en Tilburg. Samen met zo’n 400 bevlogen collega’s die zonder twijfel kiezen voor de veiligheid van het kind.

 

 

Heb je nog vragen? Stuur een mail naar sollicitatie@jbbrabant.nl

Jeugdbescherming Brabant werkt met liefde en lef

Stel je eens voor. Je bent jeugdbeschermer bij Jeugdbescherming Brabant. Na een uitspraak van de kinderrechter krijg je te maken met aan drank en drugs verslaafde ouders die elkaar bedreigen en slaan. Hun twee jonge kinderen zijn helaas ook wel eens slachtoffer. Een andere situatie. Een vader met psychische problemen voedt zijn 6-jarige dochter alleen op. Het meisje ziet er verwaarloosd uit en komt zelden op school. Of voorbeeld drie. Een moeder van een 15-jarige jongen is ten einde raad. Haar zoon is onhandelbaar. Hij pleegt diefstallen en is betrokken bij vechtpartijen. De kinderrechter legt hem jeugdreclassering op. Wat ook heel vaak voorkomt: ouders die hun scheiding jarenlang uitvechten in de rechtbank. De inzet? Hun kinderen. 

En stel je nu eens voor dat jij een besluit moet nemen over deze situaties. Wat doe je dan? Kies jij voor de veiligheid van de kinderen die slachtoffer zijn van geweld, verwaarlozing of de scheiding van hun ouders? Kies jij voor de ouders die niet in staat zijn hun kinderen goed op te voeden, maar die dat diep in hun hart wel willen? Of stel jij het belang van de samenleving voorop?

 

“Opvoeden is het moeilijkste dat er is. Kinderen krijgen kan iedereen, maar opvoeden? 
Dat is andere koek. Wat als het even niet lukt? Als je even niet de moeder of vader bent die je wilt zijn. Of die je kind nodig heeft. Dan wil je daar toch hulp bij? Soms is een duwtje 
genoeg. Soms is er meer nodig om je kind op eigen kracht te kunnen opvoeden. Daar helpen wij bij.”

- Eliesa

Wij kiezen altijd voor het kind 
Met deze en andere lastige dilemma’s krijgen wij bij Jeugdbescherming Brabant dagelijks te maken. Want alhoewel de meeste kinderen opgroeien met liefhebbende ouders, is dat niet vanzelfsprekend. Ouders willen graag het beste voor hun kind, maar soms lukt dat niet. Wij komen meestal pas in beeld na een uitspraak van de kinderrechter. Hij doet zo’n uitspraak alleen als er echt iets aan de hand is in een gezin. Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind in direct gevaar is.  

Het is dan aan ons om samen met mensen in en om de thuissituatie van een kind de beste aanpak te kiezen. Zijn of haar belang staat daarbij altijd voorop. Daar zit ook de passie en bevlogenheid van onze ruim 400 professionals. Wij willen kwetsbare kinderen beschermen tegen volwassen problemen. Wij willen dat ze het beste uit zichzelf halen en opgroeien in een veilige omgeving. Wij willen ouders begeleiden in dat proces, zodat zij het uiteindelijk weer zelf kunnen.

Oprecht verbonden met hun toekomst
Succes, hoe klein ook, boeken wij meestal niet van vandaag op morgen. Soms wil een jongere niet met ons samenwerken. Soms moeten wij opboksen tegen de boosheid, frustratie en weerstand van ouders. Logisch, want wij raken aan de meest hechte band die er bestaat: die tussen een kind en zijn ouders. Wij begrijpen goed dat dat gepaard gaat met emoties. Dat maakt ons werk soms zo complex. 

Tegelijkertijd zijn het de kinderen die ons binden. Wij voelen ons oprecht verbonden met hun toekomst.  Bovendien staan wij voor veiligheid in de samenleving. Mensen mogen altijd vertrouwen op onze alertheid, zorg en aandacht. Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor kinderen, ouders, familie, pleegouders, scholen en de diverse professionals in het werkveld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap voor stap naar een veilige opvoedsituatie
Jeugdbescherming Brabant heeft bijna 5000 cliënten. In een klein deel van de gevallen kunnen wij volstaan met vrijwillige begeleiding van kinderen en ouders. Wij helpen ze dan stap voor stap op weg naar een veilige opvoedsituatie. Vrijwillige begeleiding vindt bijvoorbeeld plaats na doorverwijzing van een lokaal team, dat de toegang tot jeugdhulp biedt. Is deze ondersteuning niet afdoende en maakt een kinderrechter zich ernstige zorgen over een gezinssituatie, dan kan hij de verantwoordelijkheid van ouders beperken door een kind onder toezicht te stellen. Een gezin krijgt dan voor korte of langere tijd verplichte begeleiding en toezicht door een jeugdbeschermer. Kunnen ouders niet óf niet goed voor een kind zorgen, dan legt een kinderrechter de voogdij neer bij een familielid of iemand uit het netwerk. Is die mogelijkheid er niet, dan nemen onze jeugdbeschermers de verantwoordelijkheid op zich. 

Wij begeleiden daarnaast jongeren vanaf twaalf jaar die, onder meer door diefstal, beroving of langdurig spijbelen, in aanraking komen met politie of justitie. Een kinderrechter bepaalt hoe lang die begeleiding nodig is. Per jaar volg ongeveer 500 jongeren via ons zo’n jeugdreclasseringstraject. 

Is echt alles geprobeerd om een kind bij de ouders te laten wonen en lukt dat desondanks niet, dan beslist een kinderrechter in het uiterste geval om een kind uit huis te plaatsen. Wij doen dat het liefst zo kort mogelijk en zo vaak mogelijk in een gezinssituatie zoals pleeggezin of gezinshuis.

Samen veilig
Kinderen veilig laten opgroeien en zorgen dat ze zich goed ontwikkelen, kunnen wij natuurlijk niet alleen. Daarom hechten wij aan Samen veilig. Wij bieden altijd hulp op maat in overleg met kinderen, ouders en andere direct betrokkenen. Samen staan we voor de veiligheid van kinderen. Wij zorgen dat ze een warme plek krijgen om op te groeien door met lokale teams en hulpverleners de handen ineen te slaan. Wij leren ouders het weer zelf te kunnen door duidelijke afspraken met ze te maken over hoe ze met hun kinderen omgaan. Wij verbeteren onze hulpverlening door de ervaringen die wij terughoren via onze cliëntenraad. Ons doel is altijd om een zogenoemde beschermingsmaatregel te voorkomen of verkorten. Zo bewaken en herstellen we samen de veiligheid van kinderen, ouders én samenleving.

Het verschil maken in complexe omstandigheden
Samen veilig betekent ook dat niemand alleen staat. Vooral jeugdbeschermers en leidinggevenden krijgen regelmatig te maken met heftige situaties. Ondanks dat zetten wij alles op alles om zoveel mogelijk kinderen en ouders een beter toekomstperspectief te geven. Dat doen wij met liefde en lef. In onveilige situaties pakken wij onverschrokken door. Wij gaan geen confrontatie uit de weg en wij blijven inzetten op een goede samenwerking met ouders en kind. 

Wij hebben de expertise, passie en veerkracht om juist in complexe omstandigheden het verschil te maken. Om door te gaan waar anderen de hoop voorbij zijn, want er is altijd licht voor een nieuwe dag. Wij gaan uit van wat mogelijk is. Door de tijd te nemen voor gezinnen en lastige gesprekken te voeren, nemen wij ze mee in het veranderproces. Ook al lijkt een situatie uitzichtloos, wij weten dat een kleine verandering een grote impact kan hebben op het leven van kinderen en ouders. 

Het gaat om wat wel lukt
Dat is een kwestie van ervaring. Van dag in, dag uit aanpakken en doorpakken. Van niet bang zijn om fouten te maken, in de spiegel kijken, kritisch zijn op jezelf en blijven leren. Van er voor elkaar zijn en collega’s helpen. Van die extra stap zetten. En vooral van jezelf realiseren dat het niet vanzelf gaat. Wij beseffen als geen ander dat er grenzen zijn aan wat wij als Jeugdbescherming Brabant kunnen bereiken voor kinderen die onveilig opgroeien. Maar het gaat juist om wat wel lukt. Om de kinderen en ouders die wij wel helpen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van betekenis in iemands leven
En dan denken wij aan Dennis, Tom, Noura, Lisa, Karel of Melissa. Aan alle kinderen die mede dankzij ons veilig opgroeien. Door ouders te leren wat goed opvoeden is en te zorgen dat ze voldoende hulp krijgen. Door kinderen en ouders, samen met lokale teams, vrijwillige begeleiding te bieden. Door jongeren te begeleiden die in aanraking komen met politie of justitie. Of door kinderen in het uiterste geval onder te brengen bij pleegouders of in een instelling voor dagelijkse verzorging en opvoeding. 

Als het lukt om kinderen veilig te laten opgroeien, dan is dat een kroon op ons werk. Als wij ouders ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen, dan helpen wij hen vooruit. Als wij jongeren weer op het rechte pad krijgen, dan boeken wij samen een succes. Als wij een kind blij laten zijn, dan gaan wij met een grote glimlach naar huis. Of als kinderen en hun ouders zeggen: ‘Bedankt voor je hulp’. Dan weten wij dat wij van betekenis zijn in iemands leven. 

“Een kindje, pas twee jaar oud, had al anderhalf jaar geen contact meer met zijn vader. Nu gaat hij om de week een weekend naar hem toe. Het kind geniet. Hij rent met open armpjes naar zijn vader toe als die hem ophaalt. Hij merkt niets van de strijd tussen de ouders, omdat die strijd er niet meer is. De ouders hebben me daarvoor ontzettend bedankt: ‘Zonder jou was ons dit nooit gelukt.”

- Christiaan

 

Meer weten over Jeugdbescherming Brabant? Ga naar jeugdbeschermingbrabant.nl

   

 

 

 

Jeugdbescherming Brabant © 2020

 

 

 

Contact

 

 

 

Privacy verklaring