Dilemmatest

 

Werken bij Jeugdbescherming Brabant is uitdagend en erg mooi werk!

Als jeugdbeschermer beslis jij in, soms heftige, situaties. Hiermee heb jij altijd als doel: de veiligheid en ontwikkeling van kinderen waarborgen. Dat vraagt liefde & lef.

Is werken bij Jeugdbescherming Brabant iets voor jou?

Doe de Liefde & Lef Dilemmatest en ontdek hoe jij met lastige situaties om zou gaan!

 

1. Complexe scheiding


Twee kinderen, van 10 en 12 jaar oud, staan onder toezicht (OTS) van jeugdbescherming Brabant (JBB). Een vader en een moeder liggen in een complexe scheiding. Er is op dit moment geen sprake meer van een directe ontwikkelingsbedreiging van de kinderen. Maar de omgang met de moeder is wel nog steeds in opbouw. Wat doe jij, verleng je de ondertoezichtstelling (OTS)?

A.    Ja, de OTS moet verlengd worden, want elk kind heeft het recht op (een omgangsregeling met) beide ouders en dit moet geborgd zijn.
B.    Nee, want er is geen sprake van een ontwikkelingsbedreiging.

 

2. Bellen buiten kantoortijden

 

Als autonome jeugdprofessional ben je verantwoordelijk voor je eigen caseload. Op jouw werkdagen- en tijden bepaal je dus zelf hóe je je tijd indeelt. Een vader neemt contact met je op en wil enkel contact op een donderdag om 20:30 uur in de avond omdat hij overdag moet werken.
Wat doe je?

A.    Ja, dat is goed, want ik wil me flexibel opstellen en dit bevordert de samenwerking.
B.    Nee, wij werken binnen kantoortijden en enkel in crisisgevallen is het mogelijk om met het spoedeisend team buiten werktijden contact op te nemen. Hij moet zelf iets met zijn werk regelen zodat hij contact kan hebben met mij binnen mijn werktijden.

 

3. Mishandeling

 

Een vader is drugsverslaafd. Vader en moeder zijn gescheiden en wonen apart van elkaar. Er is sprake van fysiek geweld van de vader naar de moeder. Kinderen zijn hier regelmatig getuige van. Jeugdbescherming Brabant (JBB) stelt als voorwaarde dat de vader niet meer in huis mag komen van de moeder en kinderen. Moeder laat vader uit angst toch keer op keer weer binnen, waardoor de kinderen blootgesteld blijven worden aan onveilige situaties en getuige blijven van huiselijk geweld.
Wat beslis jij?

A.    Kinderen blijven bij moeder wonen en ik regel intensieve hulpverlening voor moeder om haar weerbaar te maken tegen vader.
B.    Moeder gaat samen met de kinderen naar een ‘blijf-van-mijn-lijf-huis’, maar hierdoor moeten ze naar een andere regio verhuizen en moeten de kinderen naar een andere basisschool.
C.    Ik vraag aan de kinderrechter voor een uithuisplaatsing, zodat de kinderen in het netwerk (bijv. bij opa en oma) of een pleeggezin kunnen wonen. Wanneer de kinderen in het netwerk geplaatst worden, kunnen ze op hun eigen basisschool blijven.

 

4. In vertrouwen

 

Een 12-jarig meisje vertelt aan jou in een 1-op-1-gesprek dat ze geslagen is door de nieuwe partner van haar moeder. Het meisje vertelt dit in vertrouwen en wil niet dat je dit aan moeder, de nieuwe partner van moeder of vader vertelt.
Wat doe jij?

A.    Ik pak dit direct op met moeder in het bijzijn van het meisje.
B.    Ik bespreek dit eerst intern met mijn team van jeugdbeschermers en de gedragswetenschapper.
C.    Ik vertel dit aan niemand, het is mij immers in vertrouwen verteld.

 

 

Bovenstaande dilemma's zijn kort en bondig geschreven om je een beeld te geven van het werk van een jeugdbeschermer / jeugdreclasserder. In het dagelijkse werk heb je meer informatie nodig om te kunnen handelen.

 

Leuk dat je de tijd nam om deze test in te vullen!

Word jij enthousiast van deze vragen en dilemma’s? Wil jij graag betekenisvol werk doen en het verschil maken voor kinderen en hun omgeving?

Kom werken bij Jeugdbescherming Brabant!

 

Heb je nog vragen? Stuur een mail naar sollicitatie@jbbrabant.nl

 

   

 

 

 

Jeugdbescherming Brabant © 2020

 

 

 

Contact

 

 

 

Privacy verklaring